Faktoring pełny — co to jest?

Faktoring pełny to usługa finansowa, która umożliwia przedsiębiorstwom szybką płynność finansową poprzez sprzedaż swoich faktur niezapłaconych przez klientów instytucji faktoringowej. W ramach tej usługi faktor nie tylko finansuje faktury, ale także przejmuje ryzyko niewypłacalności dłużnika oraz zarządza należnościami.

Zalety faktoringu pełnego

  • Poprawa płynności finansowej: Dzięki szybkiemu dostępowi do środków z niezapłaconych faktur, firmy mogą lepiej zarządzać swoim kapitałem obrotowym.
  • Zmniejszenie ryzyka niewypłacalności: Faktor przejmuje na siebie ryzyko niezapłacenia faktury przez klienta, co minimalizuje ryzyko finansowe przedsiębiorstwa.
  • Zarządzanie należnościami: Faktoring pełny często obejmuje usługi zarządzania należnościami, co pozwala firmie skupić się na swojej podstawowej działalności.

Jak działa faktoring pełny?

Proces faktoringu pełnego zwykle przebiega w kilku etapach. Po pierwsze, firma sprzedaje swoje faktury instytucji faktoringowej. Następnie, faktor wypłaca zaliczkę na określony procent wartości faktury. Po otrzymaniu płatności od dłużnika, faktor przekazuje resztę kwoty, pomniejszoną o prowizję za usługę.

Przykład z życia

  • Firma X sprzedaje towary firmie Y, wystawiając fakturę na 100 000 zł z terminem płatności 60 dni. Firma X, potrzebując szybkiego dostępu do gotówki, decyduje się na faktoring pełny i sprzedaje fakturę faktorowi. Faktor wypłaca firmie X 80% wartości faktury, czyli 80 000 zł. Po upływie 60 dni, gdy firma Y opłaca fakturę, faktor przekazuje firmie X pozostałe 20 000 zł, pomniejszone o prowizję za usługę faktoringu.

Kiedy warto wybrać faktoring pełny?

Faktoring pełny jest szczególnie korzystny dla firm, które mają długie terminy płatności u swoich klientów, co często prowadzi do problemów z płynnością finansową. Jest również dobrym rozwiązaniem dla firm, które chcą ograniczyć ryzyko niewypłacalności klientów i nie chcą zajmować się zarządzaniem należnościami.

Przykłady branż korzystających z faktoringu

  • Produkcja: Firmy produkcyjne często mają długie cykle produkcji i sprzedaży, co generuje potrzebę szybkiego dostępu do gotówki.
  • Handel: Hurtownie i dystrybutorzy, którzy pracują na długich terminach płatności, mogą skorzystać z faktoringu pełnego dla lepszego zarządzania płynnością.
  • Usługi: Firmy świadczące usługi na dużą skalę, które oczekują płatności od klientów korporacyjnych, mogą użyć faktoringu do stabilizacji przepływów finansowych.

Podsumowanie

Faktoring pełny to kompleksowa usługa finansowa, która oferuje nie tylko finansowanie faktur, ale także zarządzanie należnościami i ochronę przed ryzykiem niewypłacalności. Jest to idealne rozwiązanie dla firm poszukujących szybkiego dostępu do środków finansowych, zmniejszenia ryzyka niewypłacalności i efektywnego zarządzania należnościami. Wybierając faktoring pełny, przedsiębiorstwa mogą skoncentrować się na rozwijaniu swojej działalności, mając pewność, że ich finanse są w dobrych rękach.