Sumin Signum 33 Wg 2.5G

6,50

Opis

Signum 33 WGjest środkiem grzybobójczym w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu systemicznym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w zwalczaniu chorób grzybowych.
Środek przeznaczony do stosowania w ogrodach przydomowych i ogrodach działkowych (tzw. Zastosowań „amatorskich”) przy użyciu opryskiwaczy ręcznych i plecakowych.

Szerokie spektrum działania!

„Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

„W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.).”

Ceneo

Ogród

Rośliny i kwiaty

Środki ochrony roślin

Sumin Signum 33 Wg 2.5G

ćmy bukszpanowe
, sznurki na balkon
, pojemniki na srubki
, zwalczanie mchu na trawniku
, flamit
, wyrywacz do chwastów obi
, agil-s

yyyyy