Sumi Agro Ortus 05 SC 1L

186,30

Opis

I OPIS DZIAŁANIA
Środek przędziorkobójczy, koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczony do zwalczania przędziorków i pordzewiaczy na jabłoni, śliwie, gruszy oraz przędziorka szklarniowca i przędziorka chmielowca w uprawie warzyw pod osłonami oraz przędziorków w uprawie roślin ozdobnych pod osłonami. Zwalcza wszystkie ruchome stadia rozwojowe przędziorków. Na roślinie działa powierzchniowo.

Zawartość substancji aktywnej:
fenpiroksymat /(E)-4-(1,3-dimetylo-5-fenoksy-1H-pirazol-4 ilometylenoaminooksymetylo) benzoesan tertbutylu/ (związek z grupy fenoksypirazoli) – 50 g w 1 litrze środka

II ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI
1. ROŚLINY SADOWNICZE
jabłoń
przędziorek owocowiec
Zalecana dawka: 1 l/ha.
Stosować po wystąpieniu szkodnika.
W celu równoczesnego zwalczania wszystkich stadiów rozwojowych przędziorka owocowca (formy ruchome i jaja) stosować środek:
Nissorun 050 EC w dawce 0,75 l/ha + Ortus 05 SC w dawce 0,5 l/ha.

pordzewiacz jabłoniowy.
Zalecana dawka: 1,25-1,5 l/ha.
Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku dużej liczebności szkodnika.
Wykonać maksymalnie 2 zabiegi w sezonie w odstępach przynajmniej 7 dniowych.
Zalecana ilość wody w uprawach sadowniczych: 500-750 l/ha

śliwa
przędziorek owocowiec.
Zalecana dawka: 1 l/ha.
Stosować po wystąpieniu szkodnika.

pordzewiacz śliwowy.
Zalecana dawka: 1,25-1,5 l/ha.
Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku dużej liczebności szkodnika.
Wykonać maksymalnie 2 zabiegi w sezonie w odstępach przynajmniej 7 dniowych.
Zalecana ilość wody w uprawach sadowniczych: 500-750 l/ha

grusza
przędziorek owocowiec, przędziorek chmielowiec.
Zalecana dawka: 1 l/ha.
Stosować po wystąpieniu szkodnika.
Wykonać maksymalnie 2 zabiegi w sezonie w odstępach przynajmniej 7 dniowych.
Zalecana ilość wody w uprawach sadowniczych: 500-750 l/ha

W uprawach sadowniczych zabrania się stosowania środka Ortus 05 SC przy pomocy opryskiwaczy ręcznych oraz plecakowych.
W celu ograniczenia zagrożenia znoszenia cieczy roboczej w uprawach jabłoni, śliwy i gruszy środek Ortus 05 SC należy stosować przy zastosowaniu opryskiwaczy tunelowych lub z zastosowaniem końcówek antyznoszeniowych (eżektorowych) przy prędkości wiatru nie przekraczającej 3 m/s.

2. ROŚLINY WARZYWNE (POD OSŁONAMI)
pomidor, ogórek, papryka, oberżyna
przędziorek szklarniowiec, przędziorek chmielowiec.
Zalecane stężenie: 0,1% (100 ml środka w 100 litrach wody)
Stosować po wystąpieniu szkodnika.
Wykonać maksymalnie 2 zabiegi w sezonie w odstępach przynajmniej 7 dniowych.
Zalecana ilość cieczy użytkowej: 300-2000 l/ha, w zależności od wysokości i zagęszczenia roślin.

3. ROŚLINY OZDOBNE (POD OSŁONAMI)
róża, gerbera
przędziorek chmielowiec.
Zalecane stężenie: 0,1% (100 ml środka w 100 litrach wody).
Stosować po wystąpieniu szkodnika.
Wykonać maksymalnie 2 zabiegi w sezonie w odstępach przynajmniej 7 dniowych.
Zalecana ilość cieczy użytkowej: 1000-2000 l/ha w zależności od wysokości roślin.

UWAGI:
Opryskiwać całe rośliny, zwracając uwagę na dokładne pokrycie cieczą użytkową również dolnej strony liści.Przed zastosowaniem środka na rośliny ozdobne i dyniowate na każdej uprawianej po raz pierwszy odmianie wykonać próbny zabieg w celu sprawdzenia czy w ciągu 7 dni nie wystąpiły objawy uszkodzenia roślin.

III. OKRES KARENCJI
okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru i przeznaczenia do konsumpcji
JABŁOŃ (łączne stosowanie) – 30 dni,
JABŁOŃ, GRUSZA, ŚLIWA – 7 dni,
PAPRYKA, OGÓREK, POMIDOR, OBERŻYNA – 3 dni,
ROŚLINY OZDOBNE – nie dotyczy.

IV. OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, PSZCZÓŁ I ZWIERZĄT
okres zapobiegający zatruciu NIE DOTYCZY

 V. SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Przed użyciem środka silnie wstrząsnąć zawartością opakowania. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechaniczne wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

VI. PRZECHOWYWANIE
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0°C i nie wyższej niż 30°C.
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

VII. WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
Unikać zanieczyszczenia oczu i skóry.
Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać mu opakowanie lub etykietę.
Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
Rozproszenie rozcieńczonej cieczy użytkowej i wody po myciu aparatury wykonywać dopiero po obeschnięciu opryskiwanych roślin, obniżając ciśnienie robocze oraz zwiększając prędkość roboczą opryskiwacza.
Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny – opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.

Chcesz wiedzieć więcej – Ulotka Ortus

Pliki do pobrania:Etykieta Ortus 05 SC

Ceneo

Ogród

Rośliny i kwiaty

Środki ochrony roślin

Sumi Agro Ortus 05 SC 1L

skrzynki drewniane ozdobne na kwiaty
, domowe sposoby na krety
, spulchniacz do gleby
, kosiarka gardena elektryczna
, folia na tunel ze sznurkiem
, kiedy sadzić miskanty
, miotełka
, domek dla dzikich pszczół
, foxtrot 069 ew
, oprysk na owies głuchy w owsie
, lentagran etykieta
, gipsówka wiechowata
, nożyce ogrodowe akumulatorowe
, róże pnące długo kwitnące
, kiełki rzeżuchy
, nasiona warzywa
, ogórki partenokarpiczne
, sklep ogrodniczy on line
, kiełkownica biedronka
, fungicyd
, zestaw do zamiatania

yyyyy