Bayer Maister Power 42,5 Od 1L

156,70

Opis

MAISTER POWER 42,5 OD

RODZAJ ŚRODKA: Herbicyd.

FORMULACJA:OD – koncentrat w formie zawiesiny olejowej do rozcieńczania z wodą

UPRAWA: Kukurydza.

PRZEZNACZENIE:Zwalczanie chwastów dwuliściennych i jednoliściennych (w tym perzu właściwego)

SUBSTANCJA AKTYWNA: foramsulfuron (substancja z grupy pochodnych sulfonylomocznika)- 31,5 g/l (3,21 %) jodosulfuron metylosodowy (substancja z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 1 g/l (0,1 %). tienkarbazon metylu (substancja z grupy triazolinonów) – 10 g/l (1, 02%)

OPIS PRODUKTU

Maister Power 42,5 OD jest środkiem chwastobójczym, w formie zawiesiny olejowej do rozcieńczania wodą, stosowanym nalistnie przeznaczonym do powschodowego zwalczania chwastów dwuliściennych i jednoliściennych (w tym perzu właściwego) w uprawie kukurydzy.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych

DZIAŁANIE NA CHWASTY

Środek jest herbicydem o działaniu układowym. Zawiera dwie substancje czynne z grupy pochodnych sulfonylomocznika działające poprzez liście chwastów oraz tienkarbazon metylu z grupy triazolinonów, działający poprzez korzenie i liście chwastów. Zawarte substancje czynne szybko przemieszczają się w roślinie powodując stopniowe zahamowanie rozwoju i wzrostu chwastów. Najskuteczniej zwalcza młode, intensywnie rosnące gatunki znajdujące się w początkowym okresie wzrostu od fazy siewek do fazy 2-4 liści właściwych. Pełen efekt chwastobójczy widoczny jest po upływie ok. 14 dni od wykonania zabiegu.

ZALECENIA

Podczas stosowania środka nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne ( szczególnie burak cukrowy i ziemniaki) oraz nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

ŚRODKA NIE STOSOWAĆ
Na plantacjach nasiennych przeznaczonych do dalszej reprodukcji nasion, na plantacjach kukurydzy cukrowej oraz w rodach hodowlanychNa rośliny mokre, osłabione lub uszkodzone przez szkodniki, przymrozki, spadki temperatur, zalanie wodąW temperaturze poniżej 8oC i powyżej 25oC, w warunkach dużych dobowych wahań temperatury mogących osłabić kondycję roślin w warunkach panującej suszy, silnego nasłonecznienia i innych skrajnych okolicznościach ograniczających niezakłócony wzrost i rozwój roślin np. widoczne symptomy niedoborów składników pokarmowych, niskie pH, itp.)Jeżeli na danym polu wysiano nasiona kukurydzy zaprawione owadobójczymi środkami fosforoorganicznymi lub środki fosforoorganiczne zastosowano doglebowo (granulat doglebowy)W mieszankach z płynnymi nawozami i insektycydami fosforoorganicznymi

NASTĘPSTWO ROŚLIN

Środek rozkłada się w glebie w okresie wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. Po kukurydzy odchwaszczanej środkiem w warunkach normalnego przebiegu wegetacji i wykonaniu orki można uprawiać wszystkie rośliny. Po zaoraniu plantacji potraktowanej środkiem w wyniku uszkodzenia kukurydzy przez przymrozki, choroby lub szkodniki na polu po wykonaniu orki na głębokość 20 cm można uprawiać jedynie kukurydzę.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa.

Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zakupu środków ochrony roślin mogą dokonywać jedynie osoby pełnoletnie i posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin zgodnie z artykułem 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013r. ze zmianami.

Kupując oświadczacie Państwo, że spełniacie powyższe kryteria.

Ceneo

Ogród

Rośliny i kwiaty

Środki ochrony roślin

Bayer Maister Power 42,5 Od 1L

nasiona pietruszki
, pojemnik na wodę z kranikiem
, karczowniki
, srodka1
, wędzarnia drewniana
, kret rury
, zato 50 wg cena
, pulapki na krety
, środki owadobójcze
, parasol na balkon połówkowy

yyyyy